Chính trị là gì?

429

Chính trị là gìChính trị là gì?

Giải thích theo đời sống

Chính trị là thứ ảnh hưởng lớn đến tất cả các lĩnh vực gồm cả con người, vật giá, giáo dục, văn hóa,… của một đất nước.

Đất nước có nền chính trị đúng đắn sẽ giúp mọi thứ từ con người đến vật chất đi lên, ngược lại đất nước có chính trị không tốt sẽ chậm phát triển, đạo đức và giáo dục xuống cấp.

Từ những điều trên cho thấy chính trị không phải là việc của riêng một ai, hay của riêng một tổ chức nào. Ở các quốc gia phát triển, mọi người đều rất quan tâm đến chính trị vì họ biết tầm quan trọng và sự ảnh hưởng của chính trị đến họ.

Giải thích theo sách vở

Chính trị là một thuật ngữ nói về tất cả những hoạt động, những vấn đề liên quan tới quan hệ giai cấp, dân tộc, quốc gia và các nhóm xã hội xoay quanh một vấn đề trung tâm. Đó là giành, giữ và sử dụng quyền lực của nhà nước.

Chính trị hiểu theo nghĩa chung nhất là một khái niệm của thượng tầng kiến trúc, liên quan đến quan hệ giai cấp và đấu tranh giai cấp.

Chính trị hiểu theo nghĩa rộng hơn là hoạt động của con người nhằm làm ra, gìn giữ và điều chỉnh những luật lệ chung. Mà những luật lệ này tác động trực tiếp đến cuộc sống của những người góp phần làm ra, gìn giữ và điều chỉnh những luật lệ chung đó. Tuy nhiên, với cách hiểu như thế này thì trong xã hội cộng sản, chính trị vẫn còn tồn tại và vẫn giữ vai trò hết sức quan trọng đối với từng con người cũng như toàn xã hội.

Bình luận bằng Facebook