Chủ nghĩa Tư bản là gì?

403

Chủ nghĩa Tư bản là gì?

Chủ nghĩa tư bản là gì

Chủ nghĩa Tư bản là một hình thái kinh tế – xã hội của xã hội loài người, xuất hiện lần đầu tiên tại châu Âu.

Đặc điểm đặc trưng nhất của chủ nghĩa Tư bản là: nhìn nhận quyền sở hữu tư nhân và quyền tự do sản xuất, kinh doanh được xã hội bảo vệ về mặt luật pháp và được coi như một quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của con người.
Trong hình thái kinh tế Tư bản chủ nghĩa các cá nhân dùng sở hữu tư nhân để tự do kinh doanh thu lợi nhuận thông qua cạnh tranh trong các điều kiện của thị trường tự do (mọi sự phân chia của cải đều thông qua quá trình mua bán của các thành phần tham gia vào quá trình kinh tế).

Một số khái niệm gắn liền với nền kinh tế tư bản chủ nghĩa như: quyền tư hữu, kinh doanh tự do, thành phần kinh tế tư nhân cạnh tranh động lực lợi nhuận tính tự định hướng tự tổ chức thị trường lao động định hướng thị trường bất bình đẳng trong phân phối của cải.

Phân biệt xã hội của chủ nghĩa Tư bản với xã hội Cộng sản

Điều cơ bản để phân biệt xã hội chủ nghĩa Tư bản với xã hội đối lập với nó là xã hội Cộng Sản [Cộng sản là gì?] là: trong xã hội tư bản chủ nghĩa quyền tư hữu đối với phương tiện sản xuất được xã hội và pháp luật bảo vệ, sự chuyển đổi quyền sở hữu phải thông qua giao dịch dân sự được pháp luật và xã hội quy định. Còn xã hội cộng sản công nhận quyền sở hữu tập thể và nhà nước đối với phương tiện sản xuất.

Tìm hiểu thêm:

Từ khóa tìm kiếm bài viết:

  • Chủ nghĩa tư bản là gì
  • Tư bản chủ nghĩa là gì
  • Xã hội tư bản chủ nghĩa
Bình luận bằng Facebook