Khoa học

Khoa học

Lỗ đen vũ trụ là gì? Tại sao nước biển lại mặn? Tại sao có cầu vòng 7 màu? Tại sao có mưa sao băng? Tại sao có sấm sét?

Tại sao cánh quạt lẻ 3 hoặc 5 cánh?

Theo chúng tôi tham khảo từ nhiều nguồn, vấn đề này chưa có lí giải hợp lí dựa trên cơ sở khoa học. Đây có...

NHIỀU QUAN TÂM