Hội đồng nhân dân là gì?

312

Hội đồng nhân dân là gì?

Hội đồng nhân dân là gì

Hội đồng nhân dân hiểu đơn giản là đại diện cho người dân ở địa phương, quyết định các vấn đề ở địa phương, chịu trách nhiệm với địa phương và trách nhiệm với cơ quan nhà nước cấp cao hơn. Hội đồng nhân dân tỉnh/thành nào thì chịu trách nhiệm ở tỉnh thành đó.

gối massage

Trích dẫn định nghĩa theo luật: “Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên.”

Hội đồng nhân dân có bao nhiêu cấp?

Như đã đề cập ở trên, Hội đồng nhân dân sẽ chia theo từng địa phương, địa phương ở đây lớn nhỏ chia thành 3 cấp là cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh/thành phố.

Mô hình “Hồng đồng nhân dân” này theo tài liệu từ Internet thì chưa thấy áp dụng ở các quốc gia Tư bản chủ nghĩa. Hiện có ở Việt Nam, Triều Tiên,  Trung Quốc.

Bình luận bằng Facebook