Lập pháp là gì? Cơ quan lập pháp làm gì?

415

Lập pháp là gì?

Lập pháp là ban hành hoặc chấp thuận dự luật. Đại diện của lập pháp là Nghị viện/Quốc hội. Lập pháp thuộc 1 trong 3 nhánh chính của Tam quyền phân lập.

Lập pháp là gì

Cơ quan lập pháp làm gì?

Đại diện cơ quan lập pháp xanax bars là Nghị viện/Quốc hội sẽ đặt ra luật pháp của quốc gia hay thông qua các đạo luật của các tổ chức khác trình lên. Ngoài ra còn quyết định tăng giảm thuế và thông qua việc tiêu dùng ngân sách.

Quyền lập pháp (quyền làm luật) cần được phân biệt với khái niệm quyền soạn thảo luật. Pháp luật cho phép một đạo luật có thể được rất nhiều chủ thể khác nhau soạn thảo và trình lên Quốc buy diazepam online hội (Quốc hội thuộc cơ quan lập pháp). Trong thực tế nước ta, đa số các đạo luật đều do Chính phủ (Chính phủ thuộc cơ quan Hành pháp) soạn thảo, một số ít được thực hiện bởi các chủ thể khác như Hội Luật gia, Hội Liên hiệp phụ nữ, Mặt Trận tổ quốc… Như vậy, chủ thể có quyền lập pháp không nhất thiết là chủ thể soạn thảo luật. Nội dung cốt lõi của quyền lập pháp chính là quyền đồng ý hoặc không đồng ý thông qua một chính sách hoặc một dự luật nào đó.

Tại sao Quốc hội, với tư cách là cơ quan lập pháp, không tự mình soạn thảo luật mà lại trao cho các chủ thể khác thực hiện công việc này?

Theo modvigil 200mg quy định của pháp luật, các cơ quan của Quốc hội và ngay cả đại biểu Quốc hội đều có quyền soạn và trình dự án luật. Tuy nhiên, đa phần các dự luật đều do Chính phủ soạn thảo là vì pháp luật cần phải bắt nguồn từ nhu cầu thực tiễn của quản lý đất nước mà quản lý đất nước thuộc cơ quan hành chính tức Chính phủ đảm nhiệm. Vì thế thường do Chính phủ soạn, rồi Quốc hội duyệt.

Nguồn: sưu tầm Internet.

Xem thêm:

Bình luận bằng Facebook