Nợ công là gì?

261

Tiêu chí của LàGìTạiSao là đơn giản dễ hiểu nên sẽ không dùng từ chuyên ngành cao siêu về kinh tế. Mong các bạn có kiến thức chuyên môn thông cảm về mặc dùng từ ngữ diễn giải.

no-cong-la-giNợ công là gì?

Nợ công hiểu một cách ngắn gọn là tiền nợ của Nhà nước đang nợ các nước khác. Nước này sẽ đi vay tiền các nước khác để thực hiện nhiều mục tiêu khác nhau từ tích cực đến tiêu cực, ví dụ: mượn tiền xây trường học, bệnh viện, cầu đường, nâng cao khoa học kỹ thuật hoặc mượn tiền về xây tượng đài, mua vũ khí, chi tiêu cá nhân, …

Có nợ thì có trả, vậy trả bằng cách nào?

gối massage

Đó là dùng tiền thuế trong dân để trả, nếu thiếu nợ nhiều thì huy động thuế nhiều, trả lâu năm, ngược lại nợ ích thì dân đóng thuế ít, trả nhanh.

Tuy hàng ngày người dân vẫn đóng thuế đều đều cho các khoảng đã định sẵn, nhưng với 1 nước sử dụng nợ công tốt sẽ giảm thiểu nợ hoặc có thể dư tiền thuế để không cần đi vay nợ mà vẫn xây được nhiều công trình hữu ích, vẫn nâng cao được khoa học kỹ thuật. Còn với những nước sử dụng nợ công không tốt sẽ khiến thuế của dân đóng mãi mà không có dư, người dân không hưởng được công trình tốt, không có dịch vụ tốt, khoa học kém, suốt ngày làm và đóng thuế (thuế tính trong tiền điện, tiền nước, tiền xăng, tiền thực phẩm,…) nhưng chất lượng cuộc sống vẫn kém.

Bình luận bằng Facebook