Quốc hội là gì? Quốc hội làm gì?

313

Quốc hội là gì?

Quốc hội là gì

Quốc hội là dân, là cơ quan quyền lực của nhân dân và là cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia. Quốc hội do dân bầu ra. Quốc hội thuộc cơ quan lập pháp.

Các loại hình Quốc hội?

Lưỡng viện: bao gồm hai viện là Thượng nghị viện và Hạ nghị viện (Hoa Kỳ, Canada, Nga, Anh, Pháp, Campuchia…)

Một viện: chỉ bao gồm một viện duy nhất. (Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc,…)

Quốc hội làm gì?

Quốc hội sẽ đặt ra hiến pháp xanax bars và luật pháp của quốc gia hay thông qua các đạo luật của các tổ chức khác trình lên. Ngoài ra còn quyết định tăng giảm thuế và thông qua việc tiêu dùng ngân sách, Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Ở các nước khác Quốc hội có quyền phế buy diazepam online truất Tổng thống nếu Tổng thống vi phạm luật pháp quốc gia bằng cách cho các thành viên Quốc hội bỏ phiếu, không thể có sự bao che ở đây, vì đã có đa đảng, và mỗi 1 nghị sĩ đại diện cho 1 khu vực dân cư chứ không đại diện cho đảng. Chỉ có Quốc hội mới có quyền tuyên bố chiến tranh hay ngừng chiến vì đưa đất nước vào binh đao hay không phải do dân quyết định.

Các thành viên hoạt động trong Quốc hội gọi là Nghị sĩ hay đại biểu của nhân dân, và bắt buộc phải do dân bầu lên, không phân biệt đảng phái hay không đảng modvigil 200mg phái cũng được bầu, chỉ cần người dân tin, biết rõ về người đó, thấy người đó luôn gần gũi với dân, có những hoạt động thiết thực cho dân thấy thì dân sẽ bầu cho người đó. Là đại biểu của dân thì phải luôn lắng nghe nguyện vọng của dân, rồi thay dân trình bày ý kiến lên Quốc hội, chưa cần biết Quốc hội có đồng ý khi người đó đề xuất hay không, nhưng người đó phải thay dân lên tiếng, còn nếu người đó làm lơ lời nói của dân thì nhiệm kì sau người đó sẽ không được bầu.

Nguồn: sưu tầm Internet.

Xem thêm:

Bình luận bằng Facebook