Support là gì?

366

Trong cuộc sống có đôi lúc có những cụm từ được sử dụng rất nhiều nhưng khi hỏi nghĩa thì đa số đều không giải thích được một cách chính xác nhất nghĩa của nó. Support cũng vậy, bạn có biết Support là gì?

Support-la-gi

gối massage

Support có rất nhiều nghĩa nhưng nghĩa được sử dụng nhiều nhất ở đây là hỗ trợ, trợ giúp đỡ, sự ủng hộ, trông cậy được.

Ví dụ: She supported me a lot in my study.
Cô ấy hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc học.

We contact the support team for help
Chúng tôi liên hệ với đội support để trợ giúp

Bình luận bằng Facebook