Tài sản là gì?

1256

Tài sản là gì?

Tài sản là gì

Tài sản bao gồm tất cả những vật chất vô hình và hữu hình mà chúng ta bỏ tiền từ trong túi ra để sở hữu chúng, sau đó chúng mang tiền cho lại vào trong túi của chúng ta. Tài sản là thứ tạo ra lợi nhuận, một số vật chất vô hình hay hữu hình còn giữ nguyên giá trị ban đầu không tăng thêm hay giảm đi khi chúng ta sở hữu chúng cũng được xem là tai san. Những điều xác định nên tài sản không phải là từ ngữ mà là những con số.

tai-san-la-gi-lagitaisao-5
Tài sản là thứ tạo ra lợi nhuận.
tai-san-la-gi-lagitaisao-8
Tài sản làm tăng cột thu nhập.
cây tiền
Tóm lại tài sản là thứ bỏ tiền vào ví chúng ta.

Trái ngược với tài sản là tiêu sản. Vậy tiêu sản là gì?

gối massage

tai-san-la-gi-lagitaisao-4

Tìm hiểu thêm:

Bình luận bằng Facebook