Tại sao cánh quạt lẻ 3 hoặc 5 cánh?

412

tai-sao-quat-3-5-canh-t6
Theo chúng tôi tham khảo từ nhiều nguồn, vấn đề này chưa có lí giải hợp lí dựa trên cơ sở khoa học.

Đây có thể là do yếu tố lợi nhuận mà các nhà sản xuất muốn cố ý tạo ra. Bởi với số lưỡi cánh chẵn như 4, 6 thì gãy đi 1 lưỡi cánh người dùng vẫn có thể cắt thêm lưỡi cánh đối diện để đạt cân bằng và tiếp tục sử dụng. Mặc dù lí giải này cũng bị phản bác rằng có cánh quạt số lưỡi cánh chẵn 4,6,8 nhưng chỉ là số ít, rất hiếm gặp trên thị trường.

Bình luận bằng Facebook