Tại sao xem phim 3D phải đeo kính?

182

kinh-xem-3d

Mọi vật ta nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày là 3D vì 2 mắt ghi nhận 2 hình ảnh ở góc lệch nhau, bộ não xử lý thông tin đó và đưa ra hình ảnh 3D. Phim 3D được quay bằng 2 máy quay đặt lệch nhau tương tự như 2 mắt người, kính lọc 3D mục đích chỉ là để đảm bảo mỗi mắt chỉ nhìn thấy hình ảnh từ 1 máy quay duy nhất, bộ não sẽ xử lý thông tin đó và đưa ra hình ảnh 3D như trong cuộc sống hàng ngày thôi.

Bình luận bằng Facebook