Tiêu sản là gì?

818

Tiêu sản là gì?

Tiêu sản là gì

Tiêu sản bao gồm bao gồm tất cả những vật chất vô hình và hữu hình mà chúng ta bỏ tiền từ trong túi ra để sở hữu chúng, sau đó chúng ta lại phải tiếp tục bỏ tiền ra để “nuôi” hoặc “duy trì” chúng. Tiêu sản là thứ làm tăng cột chi phí, hoặc làm phát sinh ra những món nợ xấu.

gối massage

tieu-san-la-gi-lagitaisao-4

Tiêu sản phát sinh ra những món nợ xấu.

tieu-san-la-gi-lagitaisao-3

Tiêu sản làm tốn hao chi phí để duy trì.
tieu-san-la-gi-lagitaisao-4tieu-san-la-gi-lagitaisao-7

 

Tóm lại tiêu sản là những thứ lôi tiền ra khỏi túi của chúng ta.

tieu-san-la-gi-lagitaisao-1

Tìm hiểu thêm:

Bình luận bằng Facebook