Tư pháp là gì? Cơ quan tư pháp làm gì?

471

Tư pháp là gì?

Tư pháp là đảm bảo sự công tư của pháp luật, bảo vệ nền công lý. Để thực hiện tư pháp sẽ có cơ quan tư phápTư pháp thuộc 1 trong 3 nhánh chính của Tam quyền phân lập.

Cơ quan tư pháp là gì?

Cơ quan tư pháp (hay hệ thống tư pháp) là một hệ thống tòa án để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật và giải quyết các tranh chấp. Theo chủ thuyết tam quyền phân lập, cơ quan tư pháp là phân nhánh chính của một chính thể, có trách nhiệm chính về việc diễn giải luật.

Cơ quan tư pháp là gì
Tòa án là cơ quan đại diện cho Tư pháp.

Cơ quan tư pháp làm gì?

Cơ quan tư pháp phụ trách xử mọi vụ án cho đất nước, nhân dân… bao gồm 1 hệ thống Tòa án từ cấp nhỏ nhất cho đến Tòa án tối cao Quốc gia. Ở nhiều nước trên thế giới, để modvigil 200mg đảm bảo Tư pháp độc lập, khi xử án không vướng vào tình trạng phe phái thì các Quan tòa (Thẩm phán) phải do dân bầu lên và phải là những người không có đảng phái, không đc quyền tham gia đảng, không đc quyền lập đảng. Khi tòa án xảy ra tiêu tực thì Quốc hội (tức dân) có quyền tố cáo và cách chức Thẩm phán. Tòa án chỉ có quyền xử án, không có quyền đặt ra luật buy diazepam online pháp, cũng không có quyền bắt giữ người. Đừng đầu nhánh Tư pháp là Tòa án tối cao quốc gia, bao gồm 1 nhóm thẩm phán (thường là số lẻ) làm việc bằng cách bỏ phiếu… cơ quan quyền lực này có quyền xanax bars phán quyết 1 đạo luật là vi hiến và bãi bỏ nó. Cơ quan này cũng có quyền phán quyết những việc làm vi hiến của Tổng thống.

Nguồn: Wiki, Tạp chí pháp luật.

Xem thêm:

Bình luận bằng Facebook