Từ khóa CC và BCC

Từ khóa: CC và BCC

CC là gì? BCC là gì? CC, BCC viết tắt của...

CC là gì? BCC là gì? CC và BCC đều là tạo ra bản sao Email gửi cho nhiều người cùng lúc. CC viết tắt của Carbon...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM