Từ khóa Damage

Từ khóa: Damage

Damage là gì?

Trong các game chiến đấu hay đôi khi trong cuộc sống bạn thường nghe mọi người nói "hết Damage", Vậy thực sự Damage là...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM