Từ khóa Dân chủ

Từ khóa: Dân chủ

Dân chủ là gì?

Dân chủ là gì? Dân chủ là dân làm chủ, quyền lực thuộc về nhân dân, lấy dân làm gốc, dân được hưởng các quyền...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM