Từ khóa Độc tính

Từ khóa: Độc tính

Cây lá ngón là gì?

Lá ngón là gì Lá ngón là loài cây chứa độc tính kịch độc nằm trong top thuốc độc bảng A, độc tính chứa trong 3...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM