Từ khóa Moe

Từ khóa: Moe

MOE là gì? MOE có các nghĩa nào?

Mình thường thấy các bạn dung từ này rất nhiều, và, khi được hỏi, moe là gì, phần lớn đều trả lời, moe là...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM