Từ khóa Người giàu nhất thế giới

Từ khóa: Người giàu nhất thế giới

CEO nghĩa là gì? CEO viết tắt của từ gì?

CEO là gì? CEO viết tắt của từ gì? CEO là Giám đốc điều hành (hay tổng giám đốc điều hành). CEO viết tắt của Chief Executive Officer. Người Việt...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM