Từ khóa Nước biển

Từ khóa: Nước biển

Tại sao nước biển lại mặn?

Muối được đưa ra biển bởi các con sông, chúng được lọc qua các lớp đất nhờ mưa. Khi ra tới biển, các muối...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM