Từ khóa Quốc hội

Từ khóa: Quốc hội

Quốc hội là gì? Quốc hội làm gì?

Quốc hội là gì? Quốc hội là dân, là cơ quan quyền lực của nhân dân và là cơ quan quyền lực cao nhất của...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM