Từ khóa Tam quyền phân lập

Từ khóa: Tam quyền phân lập

Lập pháp là gì? Cơ quan lập pháp làm gì?

Lập pháp là gì? Lập pháp là ban hành hoặc chấp thuận dự luật. Đại diện của lập pháp là Nghị viện/Quốc hội. Lập pháp thuộc 1 trong 3 nhánh...

Hành pháp là gì? Cơ quan hành pháp làm gì?

Hành pháp là gì? Hành pháp là thi hành theo hiến pháp, dựa trên hiến pháp để soạn hoặc ban bố luật và thực hiện theo...

Tư pháp là gì? Cơ quan tư pháp làm gì?

Tư pháp là gì? Tư pháp là đảm bảo sự công tư của pháp luật, bảo vệ nền công lý. Để thực hiện tư pháp...

Tam quyền phân lập là gì?

Tam quyền phân lập là gì? Tam quyền phân lập là chia quyền quản lý đất nước thành 3 nhánh quyền riêng biệt, gồm: Lập...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM