Từ khóa Tham ô

Từ khóa: Tham ô

Tham nhũng là gì? Tham ô là gì?

Tham nhũng là gì? Tham nhũng là lợi dụng quyền hành để gây phiền hà, khó khăn và lấy của dân. (Theo wiki) Một số khái...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM