Từ khóa Việt Nam tham nhũng thứ mấy trên thế giới

Từ khóa: Việt Nam tham nhũng thứ mấy trên thế giới

Tham nhũng là gì? Tham ô là gì?

Tham nhũng là gì? Tham nhũng là lợi dụng quyền hành để gây phiền hà, khó khăn và lấy của dân. (Theo wiki) Một số khái...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM